ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านพญาไพร

111 หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 052-023 779 โทรศัพท์มือถือ 091-6289660 
e-mail:payapraischool@gmail.com 

Copyright © 2019. All rights reserved.