หน้าหลัก

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านพญาไพรยินดีต้อนรับ

สวัสดี ค่ะ

ยินดีต้อนรับค่ะ

ห้องเรียน
ของหนู
มีคุณธรรมนำความรู้
เรียนรู้อย่างมีความสุข
มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำจรรยา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์กับ
การดำรงชีวิต และการอาชีพ
สอดคล้องกับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรมวันนี้

ครูโรงเรียนบ้านพญาไพรร่วมกันวัดไข้นักเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

2 weeks ago
โรงเรียนบ้านพญาไพร – ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 052-023 779

ฝากติดติดตามเว็บไซต์โรงเรียนด้วยนะครับ

ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 052-023 779

สื่อการสอนออนไลน์
Copyright © 2019. All rights reserved.